Değerli Velilerimiz,
Günümüz eğitim anlayışı içersinde öğrencileri geleceğe hazırlarken salt okul dersleri ve bu derslerden elde edilen başarıya dayalı “öğretim” merkezli uygulamaların yetersiz olduğu anlaşılmaktadır.

Eğitimdeki bu eksikliği giderme amacı ile Özel Nadide Eğitim Kurumları olarak bizler karakter eğitimi çalışmalarını bu eğitim öğretim döneminde de başlatmış   bulunmaktayız. İnsan yaşamında okul öncesi ve okul çağı çocukluk dönemi sağlıklı bir kişilik kazanımında ve topluma uyum sağlanmasında en kritik dönemlerdir. Bir bilge: “Çocuklar toplumumuzun %25'ini ama geleceğimizin %100 'ünü oluşturmaktadır” demiştir. Geleceğin sağlıklı toplumunu oluşturacak çocukların, sosyal beceriler ve olumlu karakter özellikleri kazanmaları gerekmektedir.

Karakter eğitimi kapsamına ele alacağımız konular,
•    Sorumluluk
•    Sevgi-Saygı
•    Özgüven
•    Sabır-Şükür olacaktır.

Eğitim ve öğretim ortamlarının dinamikliğinin gereği olarak, sizden alacağımız geri bildirimler bundan sonraki süreçte yapacağımız çalışmalara ışık tutacaktır. Şimdiden bizlere destek olduğunuz için teşekkürler…
Sorumluluğu genel anlamda şu şekilde tanımlayabiliriz: sorumluluk duygusu ödev olarak üzerine alınan ya da verilen bir işi her ne pahasına olursa olsun sonuna kadar yapma ve gerektiğinde bunun hesabını verme ile ilgili bir duygudur. Bu duygu bireyde toplumsal çevrenin gerçekleri ile ideal kurallar dediğimiz akıl arasındaki karşılıklı ilişkinin sonucunda oluşur.
Sorumluluk kavramı birçok yazar ve araştırmacı tarafından, kişinin kendi davranışlarının veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın farkında olması ve davranışlarının ve durumların sonuçlarını üstlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Yavuzer’e göre sorumluluk; erken çocukluk dönemlerinden başlayarak çocuğun yaşına, cinsiyetine ve gelişim düzeyine uygun olarak görevlerini yerine getirmesidir.

ÇOCUĞUN TOPLUMSALLAŞMASIYLA SORUMLULUK DUYGUSU KAZANMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Çocuğun sosyalleşmesi, doğumdan başlayarak yaşam boyu devam eden oldukça karmaşık bir süreçtir. Bebeğin ilk sosyal ilişkisi annesi ya da annelik görevini yapan kişi iledir.  Hemen hemen iki yaşına kadar çocuk daha çok yetişkinlere dönük bir sosyal tutum izler. Çocuklar sorumluluk duygusuyla doğmazlar. Ancak sorumluluk sahibi olmayı öğrenme, pek çok kişinin sandığından daha çabuk başlar. Denilebilir ki çocuğun doğduğu andan itibaren çevresinde sezinlediği olaylar, ana-babanın ona karşı gösterdiği özen ve bakım, sorumluluklarını yerine getiriş biçimi onda ilk etkileri oluşturur. Çocuk kişiliğinin gelişimini konu olarak alan bilim adamları, küçük yaştaki çocukların sorumluluk üstüne olan bilgi ve öğrenimlerini, gereksinimlerinin çevrelerindeki kişilerce karşılanış biçiminden edindiklerini söylemektedirler. Görülüyor ki çocuk; sorumluluğu, sorumsuzluk içinde bulunduğu devre içinde görmekte ve öğrenmektedir.

SORUMLULUK BECERiSi NASIL KAZANILIR?
Çocuklara sorumluluk duygusunu kazandırabilmek için, gelişim dönemleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak en önemli noktadır. Çocuklarınız hangi yaşta, neyi yapabilirler? Bu sorunun cevabını verebilmek için hem onların bulunduğu yaş döneminin genel gelişim özelliklerini bilmeli hem de çocuğunuzun beceri düzeyi hakkında bol bol gözlem yaparak bilgi sahibi olmalısınız. Küçük yaşlardan itibaren sorumluluk duygusu gelişimini desteklemek için dikkat etmeniz gereken önemli noktalar var:
Öncelikle çocuğunuz bir beceriyi kazandıysa, çocuğunuzun artık o beceriyi her zaman sergileyebileceklerini unutmayın. Size düşen görev buna fırsat vermek ve çocuğunuzu bu noktada destekleyerek beceriyi geliştirme noktasında teşvik etmek. Örneğin; kendi kendine yemek yiyebilen veya giyinebilen bir çocuğu yedirmek veya giydirmek, çocuğa “Sen yapamıyorsun veya doğru yapamıyorsun.” mesajının gitmesine, çocuğun bir beceriyi tam anlamıyla sergilemesine fırsat vermemek kendine olan güvenini sorgulamasına ve anne-babasının kendisine güvenmediğini, o nedenle yapabildiği halde yapmasına izin vermediklerini düşünerek hayal kırıklığına uğramasına neden olabilir. Bu nedenle yaş ve beceri düzeyine uygun sorumluluklar vererek çocuklarınızın sorumluluk gelişimi ve otokontrol kazanımına destek olmalısınız. Örneğin; 2 yaşındaki bir çocuktan dağıttığı tüm odayı toplamasını beklemek uygun bir sorumluluk değildir. Bunun yerine dağıttığı oyuncakları sepetlerine basket atarak toplamasını beklemek, yaş ve beceri gelişim düzeyine uygun bir sorumluluktur. Bu noktada anne-babaya düşen görev; çocuğunuz toplamaya başladığında ve toplarken onu yaptığı işe motive ve teşvik etmek, görevini tamamladığında da başarma duygusunu tatması için onu sözel olarak ödüllendirmektir.

SORUMLUK KAZANIMI HEMEN OLMAZ
Sorumluluk becerisinin gelişiminde unutulmaması gereken; sorumluluk kazanımının bir anda olmayacağı, uzun ve sağlam adımlarla ilerlenmesi gereken bir kazanım olduğudur. Bir beceriyi ne kadar çok pratik etme şansınız olursa, o alanda kendinizi o kadar çok geliştirebilirsiniz. Bu nedenle yemeğini kendisi yiyebilen, üzerini kendisi giyebilen çocuğunuzun bunları yapmasına fırsat vermek, her yaptığında bu davranışı beğendiğinizi sözel pekiştirenlerle fark ettirmek  ve çocuğunuzu bu becerileri sergilemesi için teşvik etmek çok önemlidir. Çocuklar, başardıklarını ve çevreden takdir gördüklerini fark ettikçe kendilerine olan güven düzeylerinde artış görülür. Çocukluğun ilk yıllarında çevredeki yetişkinler tarafından beğenilmek ve onlardan onay almak önemliyken, ilerleyen yıllarda otokontrol becerisinin de gelişimi ile birlikte, görev ve sorumlulukları başarmak çocuklar için daha anlamlı ve önemli bir hale gelmekte ve sorumluluk bilinci artarak içselleştirilmektedir. Sorumluluk becerisinin gelişimi için; çocuklar davranışlarının sonuçlarını yaşamalıdırlar. Bazen anne-babalar hayat koşturmacası içinde çocukların yerine onların görevlerini yapabilirler. O an için istediğimiz yere yetişmek, servisi kaçırmamak gibi sonuçlara ulaşmak adına çocuğunuzun ayakkabısını giydirmek, öğretmeni kızmasın diye eksik kalan ödevi tamamlamak ya da çantasını toplamak iyi bir çözüm gibi görünebilir. Ancak çocuğunuz kendisine ait olan sorumlulukların aslında sizin tarafınızdan yerine getirilebildiğini gördükçe, hem görevlerini yerine getirmekten vazgeçebilir hem de anne-babasından geribildirim alamadığı için ilerleyen dönemler için özgüven eksikliği ve kişilik gelişiminde olumsuz gelişmeler olabilir. Burada önemli olan nokta; çocuğunuza küçük yaşlardan itibaren sorumluluk vererek hem otokontrol hem de özgüven gelişimine destek olmaktır.

Yavuzer. H ( 2016 ) Çocuk Eğitimi El Kitabı Remzi Kitapevi
Yavuzer,H (1993) Çocuk Psikolojisi. ist. Remzi Kitapevi
Özen.Y (2016) Çocuklarda Sorumluluk Eğitimi. Yason Yayınları
https://www.rehberlikburada.com/yazi-433-cocuklara-sorumluluk-duygusu-nasil-gelistirilir

SORUMLULUKBack to top