Page 1 - NADİDE POSTASI 22 Temmuz
P. 1

TÜRKÇE ZÜMRESİ
    OKUL GAZETESİ       HAZİRAN 2020        ^  5.SAYI      ^ www.ndd.com.tr                 / nadideokullari
      ^


     8’DE 8 DAKİKA                              BU OKUL BİLİM ADAMLARI


     KUR’AN OKUYORUZ                             YETİŞTİRİYOR

     Özel Nadide Eğitim Kurumları Değer Eğitimi  “Her akşam saat 8’de 8 dakika Kuran
     zümresi öğrencilerinin kutsal kitabımız Kur’an-ı  Okuyoruz” sloganıyla başlatılan kampanyaya
     Kerim ile bağlarını sağlamlaştırmak, her akşam  Nadideli aileler yoğun bir katılım gösterdi. Akşam
     Kur’an ile buluşma vesilesi ile doğru ve seri  8’e kurulan saatler çalınca Nadide öğrenci ve
     okuyuşlarına katkıda bulunmak, manevi  aileleri Kur’an-ı Kerim’lerini alıp 8 dakika yüce

     gelişimleri için bir atmosfer oluşturmak ve üç  kitabımızı okudular, dinlediler, anlamını
     ayların manevi iklimine hazırlık yapmak niyetiyle  öğrenmeye çalıştılar.
     bir kampanya başlattı.


                                          Nadide Okulları, fen bilimleri
                                          derslerinde gözlem yapma, ölçme,
                                          sınıflama, veri kaydetme gibi
                                          bilimin olmazsa olmaz basamak-
                                          larını öğreterek öğrencilerine
                                          analitik düşünme becerisi
                                          kazandırmayı amaçlıyor. Bu
                                          kapsamda laboratuvarda yaptıkları
                                          derslerde öğrenciler yapıp
                                          yaşayarak öğrenme fırsatı
                                          yakalıyorlar. Öğrencilerin bilimle
                                          olan serüveni yıl içerisinde
                                          düzenlenen buluş ve bilgi
                                          yarışmalarıyla coşkuyla kutlanan
                                          bilim haftası etkinlikleriyle
                                          renkleniyor.
                                                 ^ SAYFA 3'TE
     «OKU» diye emreden «OKUDUN MU?» diye  Bu güzel yolculuk, "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti"  EĞLENCELİ MATEMATİK
     sormaz mı?            programı ile taçlandırıldı. Nadide velilerimiz ve
                      öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen programda
     Nadide ailesi, Kur’an’ı Kerim’in anlatış ve  ilahiler dinlendi, değerli hocaların Kur’an  Matematik, bazı öğrenciler için
                                          Matematik, bazı öğrenciler için
     üsluplarındaki güzellik, söz sanatlarındaki  tilavetleri ile gönüllere Kur’an ziyafeti verildi.  korkulu rüyadır. Denklemler, hiçbir
                                          korkulu rüyadır. Denklemler, hiçbir
     zenginlik, kalp ve ruhu etkisi altına alan akıcı             rakam vermeden bulunması istenen
                                          rakam vermeden bulunması istenen
     ahengi, harf ve kelimelerinin seçimindeki ruhu  Program Sayın Şevki Yılmaz’ın sohbeti ve güzel  açı dereceleri, havuz problemleri…
                                          açı dereceleri, havuz problemleri…
     okşayan zevk gibi birçok özellikleri ile değerler- dualarıyla sona erdi. Nadide Ortaokulunda bu durum
                                          Nadide Ortaokulunda bu durum
     ine değer katmanın mutluluğunu ve huzurunu                matematik öğretmenleri tarafından
                                          matematik öğretmenleri tarafından
     yaşadı.                                 biraz farklı hale getirilmeye çalışılıyor.
                                          biraz farklı hale getirilmeye çalışılıyor.
                                                 ^ SAYFA 3'TE
       OKUMAK, LÜKS BİR HAYAT TARZIDIR                        MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ
                                         Özel Nadide Ortaokulu Sosyal Bilgiler  zevki günümüze taşıdık kültürümüze ait
     Kitap okumak, düşünceleri olgunlaştırır. Kitaplar, bizi  başarılı projeler geliştirip kendimizi ispatlamak  zümresi tarafından “Milli Kültürümüz”  somut öğelerin yer aldığı temsili sergide
     motive eder, hayata bağlar ve ufkumuzu açar.  istiyorsak bolca kitap okumalıyız. Çünkü önemli  etkinliği düzenlendi. Renkli görüntülere ortaokul öğrencileri geçmişe kısa bir
     Düşünme, hedef belirleme, ileride yetenekli kişiler  projeler üretmek başarı ister, güç ister, gayret ister,  sahne olan etkinlikte, geçmişin  yolculuk yaptı.
     arasında yer alma imkânı verir. Eğer ülkemiz için  bilgi ister. ^ SAYFA 4'TE yaşantısı, sanat anlayışı ve müzik   ^ SAYFA 8'DE


                           Sporda başarının adı:             GETTING ALONG WITH ENGLISH
                           ÖZEL NADİDE EĞİTİM KURUMLARI            -DISTANT EDUCATION-
                          Orta okul öğrencimiz Kerim ÇALIK il      In a matter of weeks, coronavirus (COVID-19)
                          elemelerinde tüm rakiplerini geride bırakarak  has changed how students are educated
                          Kocaeli birincisi oldu.            around the world. The announcement of
                                                  suspending attendance at schools on the
                          İlimizi remsilen Türkiye elemelerinin     16th March has led our students into
                          yapılacağı Mersin’deki finallere hazırlanan   temporary ‘home-schooling’. This change has
                          sporcu öğrencimize başarılar dileriz.     certainly caused a degree of inconvenience,
                                                  but what had to be done had to be done.
       OKÇULUKTA KOCELİ BİRİNCİSİ Kerim ÇALIK              ^ SAYFA 8'DE                 ^ SAYFA 6'DA


                                                                 SAYFA1
                                                                ^
   1   2   3   4   5   6