FENBEG Fen okuryazarlığını ölçmek amacı ile daha çok üst düzey düşünme becerilerine odaklanan ve 4-8 sınıf Fen Bilimleri dersi kazanımları üzerine kurulan bir sınav uygulamasıdır. Öğrencilere uygulanacak FENBEG testlerinde; fiziksel olaylar, Dünya ve evren, canlılar ve yaşam, madde ve doğası, çevre bilimi ve mühendislik becerileri olmak üzere 6 ana konu başlığı;

bilgi (hatırlama/tanıma, betimleme, tanımlama, örnek verme, araç, süreç ve yöntemleri kullanma), uygulama (karşılaştırma/sınıflama, ilişkilendirme, model kullanma, bilgiyi yorumlama, açıklama, çözüm bulma) ve akıl yürütme (analiz etme/problem çözme, sentez yapma, soru/hipotez/tahmin oluşturma, tasarlama/planlama, değerlendirme, sonuç çıkarma, genelleme, kanıtlama) olmak üzere 3 temel yeterlik ele alınmıştır. Bu yeterliklerin seçilme sebebi Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) ve PISA gibi temel ve uluslararası sınavlar için fen okuryazarlığı olgusunu kapsayıcı nitelikte olmalarından kaynaklanmaktadır. FENBEG testleri, fen okuryazarlığı görüşünün yanında STEM eğitimi ile kazandırılmış beceri ve bilgilerin değerlendirilmesinde kullanılabilecek ölçme araçlarından biri olma özelliği taşımaktadır. Aynı zamanda bireyselleştirilmiş geri bildirim veren karne yaklaşımı ile FENBEG öğrencilerin hem bilişsel düzeyleri hem de üst düzey becerilerine ait üstün ve eksik yönlerini belirleme imkanı tanımaktadır. FENBEG uygulamasında öğrenciler sorulara çeşitli aparatlar ve boya kalemleri kullanarak yanıt vermektedirler. Uygulama sonuçları en geç 11 Nisan haftasında www.fenbeg.net web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

fenbeg2
fenbeg3

Back to top