It’s one of the biggest challenges for students to do writing in class. But for our students it’s not a boredom or trouble as we break the ice with so many graded fun activities.Students get writing assignments due to their grade and English level and teachers motivate and support students to write by encouraging them in different ways. We start with basic everyday topics and examples taken from their lives. If they write about things they are interested in or people they are fond of everything changes. As writing is also a communicative aspect, students can only write about things or events they can talk about. We try to differentiate our writing tasks so that students have the information, interest and courage to write.After

Türkçe öğretim programı, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri üzerine inşa edilmiştir. Türkçe öğretim programı, öğrencilerin temel dil becerilerini kullanarak kendilerini geliştirmelerini, etkili iletişim kurmalarını, Türkçeyi severek okuma ve yazma alışkanlığı kazanmalarını hedeflemektedir. Özel Nadide Ortaokulu Türkçe Zümresi olarak bizim de temel hedefimiz tüm öğrencilerimize bu kazanımı en üst düzeyde kazandırmaktır. Öğrencilerimizin duygu, düşünce ve hayallerini yazılı olarak ifade edebilmesi Türkçe dersimizin temel amaçlarından biridir.

Back to top