Sınırların önemini yitirdiği günümüz dünyasında dünya insanlarıyla

iletişim kurmanın gerekliliklerinden biri de yabancı dil bilmektir.Biz öğrencilerimize yabancı dili, dil bilgisi odaklı olmaktan çok beceri odaklı bir sistem ile öğretmeyi hedefledik.

Okulumuzda anasınıfından ilköğretim 8. sınıfa kadar İngilizce eğitimi yoğun bir şekilde verilmektedir. Öğrencilerimizin mezun olduklarında yabancı dil konuşabilmeleri en temel hedeflerimizdendir.

Back to top