Biz de öğrenmeyi pekiştirmek için ortam faktöründen...

 İlköğretim 2. kademe öğrencilerimiz derslerini, işledikleri dersin ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş ve donatılmış sınıflarımızda görmektedirler.

Her öğrencimize bir dolap verilmektedir.

Öğrencilerimiz kitap ve araç gereçlerini burada muhafaza etmektedirler.

zMp75B
GD4ORy

Back to top