Milli ve manevi değerlerinin bilincinde bireyler...

Öğrencilerimizi “topluma değer katacak” birer birey olarak yetiştirebilmenin sorumluluğuyla eğitim faaliyetlerine başladık.

Milli v manevi değerlerinin bilincinde, ahlaken ve bedenen sağlam, fikirlere ve kişilere değer veren, kişisel gelişimi için çaba sarf eden bireyler yetiştirmek üzere özel bir program planladık.

Büyüklerimize olan saygımızı ve sevgimizi ifade edebilmek için sınıfımıza dede ve ninelerimizi çağırdık, yaşlılarımızı ziyaret ettik.

Bu arada kardeş ülke Pakistan’ı unutmadık, kumbaramıza harçlıklarımızı koyduk ve kardeşlerimize 4 kurban yolladık.

Bayramda arkadaşlarımızla hediyeleştik, birbirine karışmış pirinç ve mercimekleri sabırla ayıkladık.

Sorumluluklarımızın farkındayız, bunun için öğretmenlerimizin bize teslim ettiği balıklarımızı özenle besledik. (Belirtilen örnekler 2010-2011 yılı etkinliklerinden derlenmiştir...)

karakter1
karakter2

Back to top